Sekretesspolicy

Sekretesspolicy
Underrättelse om sekretess och kakor

Den här underrättelsen om sekretess och kakor uppdaterade senast den 25:e maj 2018.

Flyhi.se samlar in privat information och använder kakor. Flyhi.se (ett varumärke som ägs av Interneto partneris, UAB) binder sig till att upprätthålla sina kunders sekretess och vi följer strikt de sekretess-lagar och bestämmelser som finns. Det här betyder att din privata information är säker hos oss, och att vi endast använder den lagenligt. I den här sekretess-underrättelsen vill vi förklara vad vi gör med din privata information.
Om du har frågor om vilken sorts information vi övervakar, ber vi dig vänligen att höra av dig till Flyhi.se med hjälp av kontakt-informationen längst ner i den här underrättelsen om sekretess och kakor. 

Syften med informationsbehandlingen 


Din privata information behandlas av följande anledningar:
- för att ge åtkomst till vår hemsida;
- för att tillåta användande av funktionerna på vår hemsida;
- för att ingå och verkställa avtal som relaterar till våra olika tjänster (så som bokningar, biluthyrning, parkering och försäkring);
- för att skapa en privat inloggningssida som ger dig en överblick över dina bokningar;
- för att kontakta dig, om du har angivit att du vill bli kontaktad;
- för att få insikt i hur vår hemsida används;
- för att förbättra och utvärdera vår hemsida och våra tjänster, samt också genom kundnöjdhetsundersökningar;
- för att behandla ett eventuellt deltagande i tävlingar, kampanjer, lojalitetsprogram och andra saker;
- för att identifiera en målgrupp och motsvarande intressen, till exempel, för att göra våra erbjudanden mer attraktiva för dig, genom att visa reklam som relaterar till dina intressen, genom både vår egen hemsida och på tredjeparters hemsidor;
- för att skicka dig (ett av) våra allmänna och/eller skräddarsydda nyhetsbrev, om du prenumererar på sådant nyhetsbrev.

Din privata information kommer inte att behandlas i något annat avseende än de som anges ovan, så vida du inte har givit oss särskilt tillstånd i förväg, att göra så, eller om det krävs enligt de avtal vi ingår med dig, så vida vi har tillåtelse, eller måste göra det enligt lag.

Kategorier av privat information 

Vi använder följande information i de avsikter som hänvisas till i underrättelsen om sekretess och kakor:
- information om namn och adress;
- födelsedatum;
- nationalitet;
- kön;
- e-postadress;
- telefonnummer;
- kundreferensnummer;
- hushållets sammansättning;
- inloggningsinformationen för Flyhi.se (e-post och lösenord); 
- information om resan som du har bokat (så som avgångsdatum, hur länge du är borta, samt rese information);
- information om Airline tickets du har tittat på och/eller rese-preferenser;
- IP-adress;
- kakornas-ID:
- Airmiles-kortnummer;
- all privat information som du har lämnat som innehåll i ett meddelande, till exempel, via Facebook, kontakt-formulär, i en internet-chatt eller via sociala media;
- all medicins information som du har lämnat när du bokat en resa, inklusive allergier, matpreferenser eller fysiska nedsättningar.

Tillhandahållande av din privata information till tredje parts-företag

Vi delar inte din privata information med tredjepart utan att du tidigare har godkänt, eller så vida det inte behövs för att utföra avtalet, eller så vida vi inte fått tillstånd eller det krävs av lagen. Vi kan tillhandahålla din privata information till följande företag, som behandlar information å våra vägnar:
- externa ICT-tjänsteleverantörer;
- parter som tillhandahåller kakor, se nedan.

Vi har skrivit avtal med dessa företag, om hur din privata information ska hanteras, vad de får och inte får göra.

Utöver detta kanske vi även delar din personliga information med tredjeparter som oberoende avgör hur din privata informations hanteras. Vi kan inte påverka hur din privata information används av dessa tredje-parter, med tanke på att de enskilt avgör informationsbehandlingens avsikt, så väl som vem de, i sin tur, delar den informationen med. Detta kan inkludera följande företag:
- betaltjänster (om du gör betalningar vid Flyhi.se); 
- försäkringsföretag (om du köper försäkring via Flyhi.se);
- klagomål (om du lämnar in ett klagomål, som resultat på svårigheter du upplevt under en flygning); 
- biluthyrningsföretag (om du hyr en bil via Flyhi.se);
- flygbolag (om du bokar ett flyg genom Flyhi.se); 
- företag som administrerar fordringar om annullerade eller försenade flygningar (om du bokar ett flyg via Flyhi.se);
- hotell och andra boendealternativ (om du bokar boende via 

Vi kanske måste lämna ut din privata information till myndigheter i länder där du inte är bosatt. Regelverket i vissa länder kan tvinga oss att låta gränskontrollmyndigheterna att få din boknings- och rese-information. Det här inkluderar att tillhandahålla informationen vi har om dig och in resa, till tull- och migrationsmyndigheter i varje land som du reser till. Utöver det, under regelverket som gäller i olika länder, är Flyhi.se skyldiga att samla in pass- och motsvarande information ifrån dig innan du reser till eller ifrån dessa länder.  Om det behövs kommer vi att ge informationen till gällande tull- och migrationsmyndigheter Utöver det kommer vi att lämna din privata information till de myndigheter som krävs enligt lagen.

E-post

Vi skickar många olika sorters e-post ifrån Flyhi.se De här e-postmeddelandena har delats in i två kategorier: underrättelser om tjänster och nyhetsbrev.

Underrättelser om tjänster


De här e-postmeddelandena är endast till för att underrätta dig om viktiga förändringar sker, eller uppdateringar som gäller de tjänster du har köpt ifrån oss. Underrättelserna kan relatera till katastrofer, förändringar i din bokning, viktiga tillägg i din rese-information, kontobekräftelser för Flyhi.se, förändringar i våra regler och villkor, samt avslutade samarbeten med partners som kan vara relevanta för din bokning. 

Nyhetsbrev

Om du tidigare godkänt att vi sänder meddelanden kommer vi att sända nyhetsbrev till dig för att hålla dig uppdaterad om våra senaste erbjudanden kampanjer och olika tjänster. Våra nyhetsbrev sätts samman baserat på din privata information, så som tidigare bokningar som du utfört, ditt surfbeteende och klickmönster på vår hemsida, och i våra nyhetsbrev. För att identifiera ditt klickmönster i våra nyhetsbrev använder vi osynliga koder, om du separat gått med på det. De här koderna låter oss övervaka hur många prenumeranter som läser våra nyhetsbrev och vilka artiklar som våra prenumeranter klickar på. Det låter oss göra nyhetsbrevet mer attraktivt för dig. Om du inte längre vill få våra nyhetsbrev, vänligen avsluta prenumerationen genom att klicka här . Alternativet att avsluta prenumerationen ges även längst ner i varje nyhetsbrev.

Tävlingar

Om du deltar i en reklamkampanj eller i en tävling, ber vi dig om ett del privat information, så som ditt namn, adress och din e-postadress Utöver det ber vi om lov att få behandla din information, möjligen även tt tredjeparter får behandla din information, i relation till reklamkampanjen/tävlingen, så att vi kan utföra analyser baserat på den information som samlats in. Det låter oss utföra kampanjen och utse vinnare i tävlingen. Vi använder även informationen för att mäta responsen på våra kampanjer. 

Komplettering av din privata information, riktad och skräddarsydd reklam

Vi kan kombinera den privata informationen som vi får av dig, genom olika kanaler. Till exempel kan vi komponera informationen som vi samlar in om dig på internet (så som, via en internetbokning, eller ett godtagande av kakor) med information som vi har fått ifrån externa källor . Vi kan kombinera all den informationen baserat på det medgivande du gjort, vilket låter oss utveckla en kundprofil om dig. De här kundprofilerna sprids över ett antal kategorier så vi kan analysera dina intressen, med avsikten att skräddarsy produkterbjudanden som vi erbjuder dig på ytterligare sätt, genom att göra reklam via olika kanaler, inklusive nyhetsbrev, hemsidan/hemsidorna och tredjeparters hemsidor.

Kvarhållande-perioder


Vi behåller inte din information längre än nödvändigt för att uppnå våra mål som anges i Underrättelse om sekretess och kakor. Vi har följande kvarhållande-perioder:
- nyhetsbrev: fram till uppsägnin;
- bokningar och reservationer: enligt lag;
- försäkring: enligt lag;
- chattkonversationer: 1 år;
- Flyhi.se (inloggningsinformation + information som lämnats efter inloggning): för att säga upp min miljö;
- kundnöjdhetsundersökningar: 1 månad efter undersökningens avslutande;
- tävlingar: för att betala vinnare(n).

Under våra kakors kvarhållande-perioder vill vi vänligen hänvisa dig till avsnittet om kakor i Underrättelse om sekretess och kakor. 

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa och förhindra felanvändning av, och icke godkänd användning av din privata information, därmed försäkrar vi att endast de nödvändiga parterna har åtkomst till informationen och att åtkomsten till informationen är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder kontrolleras regelbundet. Utöver det använder vid TLS-certifikat för att säkerställa säkra överföringar av din information och säker kommunikation.

Kakor

Vår hemsida använder kakor och liknande tekniker där en liten text-fil skickas till din dator, platta och/eller mobiltelefon och lagras där när du besöker vår hemsida. All information som lagras i den filen sänds tillbaka till våra egna säkra servrar eller de relevanta tredjeparter, när du besöker hemsidan nästa gång. För läsarens bekvämlighet vill vi hänvisa till alla sådana tekniker här som "kakor". 

Följande sorters kakor används på vår hemsida: 
- utformade att aktivera funktionerna för hemsidan (tekniska och funktionella kakor); 
- utformade att analysera användande av hemsidan och förbättra hemsidan baserad på informationen (analytiska kakor);
- utformade att göra våra erbjudanden till er mer attraktiva genom att visa dig reklam som relaterar till dina intressen (reklamkakor);
- utformade att låta dig sända e-post, skriva ut eller dela en sida på sociala medianätverk (kakor för social media);
- utformade att aktivera extrafunktioner på vår hemsida (blandade kakor).

Listan över parter som använder kakor på vår hemsida:
- Google Adwords: 30 dagar, omtag efter 540 dagar ;
- Facebook: 28 dagar, omtag efter 180 dagar;
- Salesforce marketing cloud: 30 dagar;
- Google analytics: 2 år;
- Google tagmanager: 2 år;
- Google optimize: 2 år.

Du kan se och ändra dina inställningar för kakor här.

Aktivera och avaktivera kakor

Du kan låta din webbläsare godta förvaringen av kakor, endast om du godtar att göra det. Vänligen konsultera din webbläsares manual för mer information om det här ämnet. Vänligen notera att många hemsidor inte kommer att fungera optimalt om du har avaktiverat kakor.

Radera kakor

En hel del kakor har ett utgångsdatum. Om kakorna har fått ett utgångsdatum kommer de automatiskt att tas bort när utgångsdatumet har passerats. Du kan även välja att radera kakor manuellt innan utgångsdatumet har passerat. Vänligen konsultera din webbläsares guide om detta.

Tredjeparts hemsidor 

Den här underrättelsen om sekretess och kakor gäller inte tredjeparts hemsidor som ansluts till vår webb-shop via länkar. Vi kan inte garantera att dessa tredjeparter hanterar din privata information på ett pålitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar därför att du läser den enskilda hemsidans Underrättelse om sekretess, innan du använder den.

Dina sekretessrättigheter

Om du har några frågor angående vilken privat information som vi samlat in om dig, tveka då inte på att kontakta oss. Vänligen se kontakt-informationen längst ner på sidan i den här underrättelsen om sekretess och kakor. Under den gällande sekretess-lagen har du rätten att:
- få en förklaring om vilken information vi har samlat om dig och hur vi använder den informationen;
- få åtkomst till den specifika informationen som vi har samlat;
- få eventuella fel rättade;
- få icke uppdaterad privat information raderad;
- få en utskrift på dit godkännande;
- neka en särskild sorts användning av din information;
- överföring av information.

Vänligen säkerställ att du din identitet är tydligt angiven, så att vi, i vår tur kan säkerställa att vi inte förändrar eller raderar någon annan persons information.

Klagomål och den litauiska skyddsmyndigheten 

Du kan lämna in en begäran/klagomål angående en tjänst du köpt på vår hemsida, till State Consumer Rights Protection Authority (Vilniaus 25, 01402 Vilnius, e-post: tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 67 51, online: www.vvtat.lt; lokala avdelningar: /index.php?470187665) eller fyll i ett formulär på EGS-plattformen på http://ec.europa.eu/odr (sök på UAB Interneto Partneris).

Förändringar i den här Underrättelse om sekretess och kakor

Vi reserverar oss rätten att göra förändringar i den här Underrättelsen om sekretess och kakor. Alla förändringar kommer att publiceras på den här hemsidan. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser  den här Underrättelsen om sekretess och kakor, för att säkerställa att du är medveten om eventuella förändringar.

Kontakt-information 

Om du har en fråga angående vår underrättelse om  sekretess och kakor, vänligen inkludera dem i ett e-postmeddelande till help@flyhi.eu eller i ett brev sänt till följande adress:

UAB „Interneto partneris“
Perkūnkiemio g. 6, LT – 12130
Vilnius, Lithuania
Företagsnummer 125946415
MOMS-reg: LT259464113
Ha en trevlig resa!